Posts Tagged ‘poängsättning’

h1

Mr Yellow vs Wikipedia

november 14, 2008

 Här kommer ett utdrag från www.wikipedia.se angående regler för leken Gul bil:

Gul bil är en variant av billekar som är känd under eget namn. I Gul bil så gäller det att när någon ser en gul bil ska denne så snabbt som möjligt slå en av de andra på axeln och samtidigt säga ”gul bil”, den deltagare som gör det snabbast har då ”vunnit” omgången. Leken går sedan vidare till sin andra omgång där proceduren upprepas. Gul lek kan också lekas utan att man är bilåkande, dvs när man befinner sig gående eller dylikt.

Regler för Gul bil

 • För att bli berättigad till ett slag mot en av de andra deltagarna måste deltagaren kunna bevisa bilens existens.

 • Postbilar utesluts ur leken.

 • Leken får i regel endast utföras på personbilar.

 • Bilar med guldig nyans räknas inte.

 • Bilen måste vara helt gul.

 • Om en av deltagarna bryter mot lekens regler får han/hon ta emot tre straffslag av vardera motståndare.

Lokala varianter av Gul bil

I vissa fall tillkommer ytterligare regler:

 • Guldfärgade bilar kan räknas på grund av de tre första bokstäverna (guld)

 • Lastbilar och bussar involveras i vissa varianter av leken.

 • Företagsbilar räknas i lokala fall ej!.

 • Slag kan även riktas mot hela kroppen.

 • Parkerade gula bilar räknas ibland ej.

 • Postbilar av modellen Tjorven (bil) kan godkännas om man samtidigt ropar ‘Tjorven’ (väldigt ovanligt fordon varför det ofta ger 10 slag)

 • Postbilar kan även ge dubbelslag i vissa lokala regioner

 • Om den som blivit slagen ser en röd bil inom 2 sekunder, har den rätt att slå tillbaka.

Mr Yellow och Mr X kommer att förändra synen, förhållningssättet och reglerna för leken Gul bil. Mr Yellow och Mr X arbetar hårt för att få till en nationell standard för leken, som i ett större sammanhnag är så mycket mer än bara en lek.

Annonser
h1

Den ultimata leken – Gula bil leken!

november 10, 2008

Denna blogg är tänkt att ge svaren på den stora frågan – Vad är gula bil leken? Hur spelar man? Vad är en gul bil och vad är inte en gul bil? Spelar det roll om bilen är känd eller inte? Varför gills inte postbilar eller lastbilar. Hur räknar man poäng? Kan man spela gul bil i dimma? Och många många andra svåra frågor som bör diskuteras. Håll ut svaren kommer inom kort!