Posts Tagged ‘om röstning’

h1

Är du man eller mus?

november 14, 2008

Frågan är är du en gambler eller ej? För att undersöka hur pass mycket man/kvinna du är bör du svara på vår undersökning här nedan!

För visst är det bra med en sport där kvinnor och män kan tävla på lika villkor. I Gul Bil har man ingen speciell fördel av att vara av något speciellt kön. Den avgörande faktorn är att du är tillräckligt vuxen så att du vågar släppa fram barnet i dej och där med spela med hela ditt hjärta.

Annonser